آخرین اخبار


• 95.9.9 : بارگذاری آزمون شماره 1هفتگی ( درس ریاضی ) در بخش * ریاضی نامه *... ادامه مطلب...


• 95.9.9 : دانشجویان دوره ویژه تحقیق در عملیات پیشرفته دکتری، لطفا برای کلاس روز پنج شنبه 11 آذرماه، تست های سیمپلکس اولیه و ثانویه را همراه خود دا... ادامه مطلب...


• 95.9.9 : اعلام کلاس فوق العاده دانشحویان ترم تابستان خانه مدیریت ( درس تحقیق در عملیات )... ادامه مطلب...


• 95.8.15 : شروع کلاس های تحقیق عملیات ویژه ارشد 96 ( ترم پائیز خانه مدیریت ) از این هفته... ادامه مطلب...


• 95.8.13 : شروع دوره تحقیق در عملیات پیشرفته دکتری 96 از امروز پنج شنبه 13 آبان ماه... ادامه مطلب...


• 95.8.10 : بارگذاری فایل آموزشی شماره 12 / درس ریاضی ( حد ) در ریاضی نامه... ادامه مطلب...


پرسش و پاسخ با مشاوران

  • سوال امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید
  • کد امنیتی
ثبت سوال نمایش تمام پرسش و پاسخ ها

دانشجویان دوره های ویژه


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات / دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات پیشرفته / دوره پائیز / ویژه دکتری 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره پائیز/ مشهد / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس ریاضی / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس مدیریت تولید / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...