آخرین اخبار


• 95.7.3 : همایش ویژه آزمون ارشد 96 با حضور دکتر یگانه، دکتر نوردرخشان و استاد معیر در خانه مدیریت ( شنبه 10 مهرماه )... ادامه مطلب...


• 95.7.3 : با توجه به تکمیل زمان های مشاوره اعلام شده، زمان جدید مشاوره با دکتر یگانه ( پنج شنبه 8 مهرماه )... ادامه مطلب...


• 95.7.1 : کلاس حل تست مازاد تحقیق در عملیات ترم تابستان خانه مدیریت ( پنج شنبه 1 مهرماه و شنبه 3 مهرماه )... ادامه مطلب...


• 95.7.1 : زمان های جدید مشاوره با دکتر یگانه ( ویژه آزمون ارشد و دکتری 96 )، دوشنبه 5 مهرماه و چهارشنبه 7 مهرماه... ادامه مطلب...


• 95.6.26 : زمان جدید مشاوره ویژه آزمون ارشد و دکتری 96 با دکتر یگانه برای دوشنبه 29 شهریورماه... ادامه مطلب...


• 95.6.26 : برنامه هفتگی کلاس های ارشد ترم تابستان خانه مدیریت در گروه های مربوطه بر روی سایت قرار گرفت... ادامه مطلب...


پرسش و پاسخ با مشاوران

  • سوال امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید
  • کد امنیتی
ثبت سوال نمایش تمام پرسش و پاسخ ها

دانشجویان دوره های ویژه


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس ریاضی / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس مدیریت تولید / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس تحقیق در عملیات / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی دوره ویژه روش تحقیق / دوره پاییز / خانه مدیریت تهران (کنکور دکتری 95)... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی دوره ویژه تحقیق در عملیات / دوره پاییز / خانه مدیریت تهران (ارشد95)... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی دوره ویژه تحقیق در عملیات / دوره پاییز / خلاقان جوان مشهد (ارشد95)... ادامه مطلب...