آخرین اخبار


• 96.2.19 : بارگذاری فایل صوتی و pdf گزارش شماره 1 تحلیل و تخمین رتبه کنکور ارشد 96... ادامه مطلب...


• 96.2.19 : زمان مشاوره فرد به فرد با دکتر یگانه ویژه آزمون ارشد و دکتری 97... ادامه مطلب...


• 96.2.14: برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه آمادگی حضور در مرحله مصاحبه آزمون دکتری... ادامه مطلب...


• 96.2.11 : دفترچه و پاسخنامه تشریحی دروس مدیریت تولید، تحقیق در عملیات و ریاضی کنکور ارشد 96... ادامه مطلب...


• 96.2.1 : بارگذاری 62 تست منتخب درس تحقیق در عملیات در کنکورهای 89 تا 95... ادامه مطلب...


• 96.1.31 : بارگذاری فایل سوالات حفظی درس مدیریت تولید سال های 91 تا 95 ( ویژه کنکور ارشد 96 )... ادامه مطلب...


پرسش و پاسخ با مشاوران

  • سوال امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید
  • کد امنیتی
ثبت سوال نمایش تمام پرسش و پاسخ ها

دانشجویان دوره های ویژه


• برنامه هفتگی کلاس تحقیق در عملیات / دوره پائیز / اصفهان / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات / دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات پیشرفته / دوره پائیز / ویژه دکتری 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره پائیز/ مشهد / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس ریاضی / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...